Kurs engleskog jezika

Engleski jezik je "već"  godinama svetski i primarni jezik u međunarodnoj komunikaciji.

Ako želite da postanete građanin sveta, da putujete, da se zaposlite u stranoj firmi, savladavanje engleskog jezika je prvi korak ka tome!

Ako želite da pretražujete informacije na internetu bez poteškoća, da gledate američke i britanske filmove bez titla, da slušate muziku na engleskom i razumete sve reči pesme, centar za strane jezike Trotalenguas će Vam to omogućiti!

Kursevi prate komunikativni metod u nastavi stranog jezika, gde je naglasak na konverzaciji i upotrebi aktuelnog jezika. Kroz nastavu ćete učiti ne samo jezik već i kulturu i običaje svih nacija anglofonog govornog područija!

Udžbenici koji se koriste na kursevima pripadaju programu New English File, izdanje Oxford University Press, i prate nivoe Evropskog okvira za strane jezike (A1, A2, B1, B2, C1 i C2).

Po uspešno završenom kursu, svaki polaznik dobija diplomu o stečenom nivou znanja.

Grupe broje do 8 polaznika. Za startovanje grupe je neophodan minimum od 4 polaznika!

Najveću garanciju uspeha u savladavanju jezika Vam pruža mlad i motivisan kadar profesora sa diplomom Filološkog fakulteta!

Knjige: